Güvenlik Görevlilerine Kadro MüjdesiCezaevlerinin Güvenliği Jandarma Yerine İnfaz Koruma Memurlarına Emanet Bu da 30 Bin Güvenlik Sertifikalı Elemanın Kadro Alması İş Bulması Demek…

Cezaevlerinin dış güvenliğini de artık infaz koruma memurlarından sorulacak. Bu sorumluluk Jandarma yerine Adalet Bakanlığı’na devreden tasarı, Meclis Başkanlığına sunuldu.Tasarıyla Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına yaklaşık 30 bin personel alınması bekleniyor.


22 maddelik kanun tasarısına göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince sağlanan cezaevlerinin dış güvenliği artık Adalet Bakanlığı personelince gerçekleştirilecek. Bu personele silah ve teçhizat da verilecek.

İki bakanlık arasında yapılacak protokolle cezaevlerinin dış güvenlik hizmetleri en geç 5 yıl içinde tamamen Adalet Bakanlığı’na devredilecek. Ancak devir işlemleri tamamlanana kadar Jandarmanın sorumluluğu sürecek.

30 bin personel alınacak

Tasarıyla Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında 126, taşra teşkilatında ise 25 bini infaz koruma memuru olmak üzere 28 bin 995 kadro ihdas edilecek.

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak ihtiyaç duyulan yerlerde bölge eğitim merkezi kurulabilecek.

Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, merkezi sınavda başarılı olan adaylar arasından; idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığı’nca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınacak.

Tasarıda açık ceza infaz kurumları; ”Hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri bulunmayan, sadece idari binaları ile kurumun girişlerinde dış güvenlik görevlisi bulunan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlar” olarak yeniden tanımlanıyor.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin ziyaretçileriyle görüşmeleri kayıt edilebilecek. Kayıt işlemlerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Ceza infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne devri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde aşamalı olarak gerçekleşecek.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığı’na devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar, devri yapılmayan kurumlarda dış güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilecek.
Etiketler:

2013 de güvenliklere kadro,2013 güvenlik,güvenliklere infaz memuru olma ,2013 yılında kadro,güvenliklere kadro müjdesi 2013,