Memur’un Bir yılda Kaç Gün Rapor Hakkı Vardır

TEK HEKİMLER
1- Tek hekimler bir yıl içerisinde bir seferde en fazla 20 gün rapor verebilir. Bir hekimin tek seferde 21 gün rapor vermesi geçerli olmayacaktır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3/b bendi)

2- Alınacak raporun asil veya aday memur olmayla bir ilgisi yoktur.

3- Tek hakim, farklı farklı tarihlerde olmak üzere, en fazla 40 gün rapor verebilir. Burada önemli olan tek seferde 20 günden fazla tek hekim raporu alınmamasıdır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin ilk fıkrası)

4- Tek hekimin, en çok süre olan 20 gün istirahat raporu vermelerini müteakip memurun iyileşmemesi halinde, memurun bundan sonraki tedavi ve muayeneleri resmi sağlık kurumlarında yapılmalıdır. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin ilk fıkrası)

5-Tek hekimden yıl içerisinde 40 günden fazla alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir. (Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin ilk fıkrası)

4- Tek hekimden alınan raporlarının 40 günü geçip geçmediğini hekim takip edemez. Bunun takibini memur yapmalıdır. Bu nedenle bir memur bir yılda aldığı rapor günü sayısının 40′ı aşıp aşmadığını kontrol etmeli ve aştığı taktirde, sağlık raporunu il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurulunda onaylatmalıdır.

RESMİ SAĞLIK KURULLARI
1- On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
2- On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
3-Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
sağlık kurulu raporu vermeleri mümkündür. (657 sayılı Kanunun 105. maddesi)

Resmi sağlık kurularından alınan rapor üzerine kullanılan izin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. (657 sayılı Kanunun 105. maddesinin 2. fıkrası)

ALINTIDIR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>